Den moderna kapitalismens klasstruktur

Utgivningsår
1977
ISBN
9789129496895
Sidor
323
Översättare
Brandell, Inga

99 kr

Ojämlikheten i klassamhället har varit en central fråga i de senaste tio årens politiska och vetenskapliga debatt. Men ofta har ytliga fördelningspolitiska aspekter hamnat i förgrunden. I Den moderna kapitalismens klasstruktur (Les classes sociales dans le capitalisme aujourd’hui) ställs de grundläggande frågorna: Hur ser dagens kapitalistiska samhällen ut och hur förändras de? Vilken inverkan har förändringarna på klassernas sammansättning i dagens högindustrialiserade västeuropeiska samhällen?

De klasser Poulantzas främst studerar i sin nya bok är bourgeoisien – arbetarklassens och revolutionens motståndare – och de nya och traditionella småborgerliga skikten – arbetarklassens potentiella allierade. Analysen bärs upp av en ständig diskussion om sambandet mellan analys och strategi, det vill säga frågan om hur den sociala revolutionen kan göras möjlig i Västeuropa idag. Kritiken av den förhärskande analysen inom de västliga kommunistiska partierna, främst det franska, är en del av denna diskussion.

Den moderna kapitalismens klasstruktur ingår i ett omfattande försök att utarbeta marxismens ”politik”, det vill säga ge en marxistisk helhetssyn på de frågor som den politiska vetenskapen ställer om de kapitalistiska samhällena.