Den materialistiska historieuppfattningen

Utgivningsår
1980
ISBN
9789185118397
Sidor
557

128 kr

Vid sidan av Lenin var Nikolaj Ivanovitj Bucharin (1888–1938) en av de mest framträdande ryska bolsjevikerna. Mellan 1917–29 tillhörde han det sovjetiska kommunistpartiets ledning och 1926–29 var han även ordförande för Kommunistiska internationalen. Efter 1929 blev han den ledande opponenten mot Stalins politik. 1938 avrättades han efter att ha dömts till döden i den sista av de stora skådeprocesserna i Moskva.

Men Bucharin var inte bara en ledande politisk aktivist. I sitt berömda testamente betecknade Lenin honom som ”en av partiets mest värdefulla och betydande teoretiker”. Tillsammans med ekonomen Evgenij Preobrasjenskij skrev han 1919 Kommunismens ABC, en utförlig kommentar till det första bolsjevikiska partiprogrammet.

Den materialistiska historieuppfattningen (Teorija istoriceskogo materializma) publicerades 1921. Under nära femton år fungerade den som grundbok i marxism för kommunistiska partimedlemmar. Den översattes omedelbart till en mängd europeiska språk; den första svenska upplagan kom 1923.

Bucharins avsikt var att göra en systematisk framställning av den historiska materialismen och hela den marxistiska världsbilden. Som sådan blev den omstridd redan av den marxistiska samtiden; både Gramsci och Lukács ställde sig kritiska till delar av verket. Det hindrar dock inte att det är ett av de mest originella bidragen i den marxistiska traditionen, som på ett oförtjänt sätt glömts bort. Samtidigt är det det mest representativa och betydelsefulla av alla de teoretiska arbeten som producerades under Kommunistiska internationalens period.