Den huvudlösa idén

Medborgarlön, välfärdspolitik och en blockerad debatt

Utgivningsår
2003
ISBN
9789179241612
Sidor
186

236 kr

Medborgarlön – ett statligt bidrag som utan krav på motprestation eller behovsprövning ges till alla samhällsmedlemmar – har under senare år rönt stor uppmärksamhet i akademiska kretsar. Däremot har förslaget inte, med några enstaka undantag, fått någon uppmärksamhet i den politiska diskussionen. I den svenska debatten är reaktionerna mot förslaget mycket negativa.

Med utgångspunkt i den svenska offentliga debatten om medborgarlön erbjuder Per Janson en förklaring till att förslaget inte uppfattas som ett seriöst politiskt alternativ. Han går systematiskt igenom olika argument för och emot medborgarlön för att klarlägga förslagets förtjänster och brister. Slutsatsen blir att medborgarlön är ett förslag som är värt att ta på allvar i den politiska diskussionen.