Den fackliga kampens gränser

Grafiker, ny teknik och gränstvister på tidningarna

Utgivningsår
1988
ISBN
9789179240301
Sidor
184

144 kr

En studie över de fackliga striderna på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i samband med införandet av den nya datoriserade tekniken. I en historisk återblick visar författaren att varje genomgripande förändring av produktionen följts av konflikter om den nya teknikens användning och arbetets organisering.