Den ensamma massan

Utgivningsår
1999
ISBN
9789179240974
Sidor
330
Översättare
Herz, Ulrich & Sandin, Gunnar

252 kr

David Riesmans klassiska arbete Den ensamma massan (The Lonely Crowd) är den amerikanska sociologins genom tiderna mest sålda bok. Denna nya och bearbetade svenska utgåva följer den 43:e tryckningen.

Ett centralt tema för Riesman är den nya medelklassens sociala karaktär. Jaget, personligheten och självuppfattningen bestäms alltmer av krafter utifrån: familj, grannskap och arbetskolleger. Det tidigare idealet om den inifrånstyrda individen, vars egna drivkraft och samvete var avgörande, ersätts av konformitet och anpassning till den sociala omgivningen – grupptryck och jantelag blir avgörande. Riesmans arbete är en amerikansk parallell till studier av det civiliserade beteendets framväxt som gjorts av till exempel Norbert Elias.

Den aktuella debatten om den postmoderna människans ambivalens, fragmentisering och brist på stabil identitet finner här en naturlig utgångspunkt.

I Arkivs nyutgåva finns också ett avsnitt där Riesman kommenterar den omfattande debatt som ägnats Den ensamma massan.