Den absoluta statens utveckling

Utgivningsår
1994
ISBN
9789186070014
Sidor
609
Översättare
Sandin, Gunnar

195 kr

Den absoluta statens utveckling (Lineages of the Absolutist State) är den andra delen i Perry Andersons storslagna projekt att ge en samlad framställning av de europeiska statsbildningarnas utveckling från antiken till modern tid. Den första delen är Övergångar från antiken till feodalismen.

I bokens första del undersöks absolutismen som ett allmänt statssystem i Västeuropa från renässansen och framåt. I centrum står absolutismens utveckling i de dominerande västeuropeiska länderna – Spanien, Frankrike, England och Sverige. Särskilt uppmärksammar författaren det problematiska förhållandet mellan monarki och adel, som satte sin prägel på detta skede.

Bokens andra del ägnas åt absolutismens utveckling i Östeuropa. Anderson försöker förklara varför de olikartade sociala förhållandena i denna mer efterblivna del trots allt gav upphov till politiska system som påminde om dem i det mer utvecklade Västeuropa. I det sammanhanget studerar han särskilt monarkierna i Preussen, Österrike och Ryssland och jämför dem med den annorlunda utvecklingen i Polen.

Ett centralt resultat av Perry Andersons undersökning är att absolutismen måste ses som en unik europeisk företeelse.