Demokrati och socialism

Austromarxismen under mellankrigstiden

Utgivningsår
1987
ISBN
9789179240257
Sidor
145

136 kr

Den österrikiska socialdemokratin, den så kallade austromarxismen, intog under mellankrigstiden en självständig position mellan socialdemokrati och kommunism. Idéhistorikern Lennart Olausson introducerar här denna riktning genom att analysera den debatt om sambandet mellan demokrati och socialism som fördes mellan två förgrundsgestalter, Max Adler och Otto Bauer.