Datorer och politik

Studier i en ny tekniks politiska effekter på det svenska samhället

Utgivningsår
1970
Sidor
224

96 kr

Har datorer någon politisk betydelse? Leder den nya datatekniken till att etablerade maktstrukturer i det svenska samhället stärks? Vilka typer av politisk kontroll blir möjliga genom avancerad maskinell informationsbehandling? Det är några frågor som berörs i denna antologi.

Tyngdpunkten ligger på den svenska statsapparatens roll under tre decennier: När staten konstruerade världens snabbaste dator. När storindustrin krossade och tog över den statliga tillverkningen. Hur samtliga svenskar registreras i samma enorma arkiv (inte bara hos SÄPO-Rikspolisstyrelsen). Hur den nya ”datapolitiken” förberetts. Det USA-kontrollerade IBM, med monopol också på den svenska datormarknaden, presenteras.

Antologin är författad av två lärare i informationsbehandling vid Lunds universitet, en statsvetare, och en journalist. Den bygger på ett mycket omfattande, tidigare opublicerat material. En unik studie av en ny tekniks politiska effekter på det svenska samhället.