Byråkrati och reformism

En studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget

Utgivningsår
1990
ISBN
9789179240561
Sidor
352

168 kr

Vid tiden för första världskriget ändrade den svenska socialdemokratin sin inställning till två viktiga och symbolladdade frågor, försvarsfrågan och synen på deltagandet i en borgerlig regering. Denna bok handlar om hur dessa omsvängningar på verkades av dels de politiska institutionerna och deras förmåga att integrera arbetarrörelsen, dels arbetarbyråkratin i form av ett väl sammanhållet skikt av heltidsanställda funktionärer.