Beständig ojämlikhet

Utgivningsår
2000
ISBN
9789179241353
Sidor
272
Översättare
Torhell, Sven-Erik

244 kr

Varför är alla moderna samhällen ojämlika? Är det något som är önskvärt eller av naturen givet, eller kan det reformeras bort? I denna internationellt mycket uppmärksammade bok försöker den amerikanske historikern och sociologen Charles Tilly förklara hur skillnader mellan grupper av människor skapas och vidmakthålls.

Ojämlikheter befästs genom att underordnade grupper anpassar sig efter de rådande omständigheterna och genom att makt- och organisationsmönster sprids och efterliknas i nya sammanhang och organisationer, menar Tilly. Han belägger sin enkla och eleganta teori med en rad historiska och aktuella exempel: klass- och längdskillnader i 1700-talets England, apartheid i 1900-talets Sydafrika och den bristande jämställdheten i dagens stora sjukhusorganisationer.

Charles Tilly (1929–2008) var under många år verksam som professor vid New School of Social Research i New York. Han har skrivit en rad centrala verk om de europeiska staternas tillblivelse och utveckling, men också böcker om folklig mobilisering samt flera viktiga arbeten om historia som samhällsvetenskap.

Originaltitel: Durable Inequality.

”Bokens styrka är dess originalitet och ambition att bryta med de invanda perspektiven inom ojämlikhetsforskningen.” – Thomas Brante i Svenska Dagbladet