Bergsäkert eller våghalsigt?

Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950–2002

Utgivningsår
2006
ISBN
9789179242060
Sidor
208

236 kr

– Vilka risker är förenade med hantering av högaktivt kärnavfall?

– Var skall det förvaras?

– Hur skall en anläggning för säker slutförvaring utformas?

– Kan det överhuvudtaget finnas någon lösning som är säker för all framtid?

– Hur kan vi i så fall veta det?

Sådana frågor har ägnats stort utrymme i det offentliga samtalet i Sverige sedan planerna på ett svenskt kärnkraftsprogram vann gehör i riksdagen på 1950-talet. Om frågorna i stort sett varit de samma har svaren varierat desto mer. Såväl kraftindustrins som miljörörelsens företrädare har förändrat sina förhållningssätt och sanningsanspråk i takt med att de tekniska, politiska, ekonomiska, vetenskapliga och kulturella omständigheterna har skiftat. I denna bok skildrar Jonas Anshelm förskjutningarna i värderingsmönstren och försanthållandena i en av det sena 1900-talets mest konfliktfyllda miljöfrågor.

Jonas Anshelm är professor vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.