Begreppet modell

Inledning till en materialistisk vetenskapsteori för matematiken. Kurs i filosofi för vetenskapsmän IV

Utgivningsår
1971
ISBN
9789150401141
Sidor
78
Översättare
Svensson, Mats

78 kr

Början av denna text återger en framställning som Alain Badiou höll den 29 april 1968 vid Ecole Normale Supérieure. Fortsättningen skulle ha blivit föremål för en framställning den 13 maj. Men den dagen mobiliserade sig folkets massor i kamp mot den gaullistiska borgardiktaturen, påbörjade den process som skulle leda till en klassammanstötning av stor omfattning och omstörta den politiska konjunturen.

Man må förstå att i denna storm interventionen på den filosofiska fronten fick komma i andra hand.

Idag vittnar redan de en aning ”teoricistiska” accenterna i denna text om en förgången konjunktur. Kampen, inte minst den ideologiska, kräver en helt annan arbetsstil, en riktig och klarsynt politisk stridsförberedelse. Det är inte längre fråga om att sikta på en skottavla som man inte behöver träffa.

I denna text kommer man att finna inte bara ett dokument och ett riktmärke utan också en lyckligtvis obruten förhoppning.

Originaltitel: Le concept de modèle.