Att möta främlingar

Utgivningsår
2000
ISBN
9789179241414
Sidor
288

257 kr

Hur reagerar vi när vi möter främlingar? Vilka uttryck kan dessa känslor ta sig?

De tio bidragen i denna antologi ger, med utgångspunkt i historia, sociologi och antropologi, en sammansatt bild av det mångkulturella samhället. I fokus står inte i första hand invandrarna själva, utan mottagarlandets reaktioner på det främmande. Boken har kommit till inom ett flervetenskapligt forskningsprojekt vid Lunds universitet.

Innehåll:

Göran Rystad: Immigration, multikulturalism och Australiens One Nation Party

Hans-Åke Persson: IMER, samtidshistorikern och fallet Israel

Christina Johansson: Dansk och svensk invandringspolitik – en jämförelse

Svante Lundberg: Farliga flyktingar?

Eva Norström: Från hopp till desperation – om självmord i asylärenden

Tomas Peterson: Idrotten som integrationsarena?

Christer Lindberg: En dag på museet

Berit Wigerfelt: Klippan – bilden av en ort som rasisthåla

Gunnar Alsmark: När två gånger två blir fem. Om tyst kunskap – och tystad

Anna Månsson: Möten mellan ”svenskt” och ”muslimskt”