Att läsa Kapitalet. Del 2

Utgivningsår
1970
ISBN
9789150401042
Sidor
246
Översättare
Stolpe, Jan

99 kr

Innehåll:
Kapitalets objekt, forts. (6. Vetenskapsteoretiska satser i Kapitalet; 7. Den politiska ekonomins objekt; 8. Marx’ kritik; 9. Marx’ väldiga teoretiska revolution; Appendix: Det ”ideala genomsnittet” och övergångsformerna)
Den historiska materialismens grundläggande begrepp (1. Från periodisering till produktionssätt; 2. Strukturens element och deras historia; 3. Reproduktionen; 4. Till en teori om övergångarna)
Kommentar till den svenska översättningen

Originaltitel: Lire le Capital II.