Att förhandla sitt medborgarskap

Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900–1950

Utgivningsår
1999
ISBN
9789179241292
Sidor
331

215 kr

Under första delen av 1900-talet bildades en rad kvinnoföreningar för välgörenhet, nykterhet och rösträtt. Kvinnor utgjorde en medborgarskapets reservarmé som ryckte in närhelst samhället så krävde. Innebörden i kvinnors politiska medborgarskap var emellertid en öppen fråga, som det rådde delade meningar om. I partier och fackföreningar fördes ständiga förhandlingar mellan könen om kvinnornas plats i politiken och samhället.

Gunnela Björk skildrar i denna bok kvinnors politiska vardagsarbete på lokal nivå under åren 1900–1950. Trots införandet av allmän rösträtt 1921 var kvinnor fortfarande utestängda från flera av de möjligheter medborgarskapet erbjöd. Vi får följa hur de organiserade sig och samarbetade över parti- och klassgränser, för att bli sedda som fullvärdiga medborgare.