Att (åter)skapa ”det normala”

Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik

Utgivningsår
2001
ISBN
9789179241452
Sidor
222

246 kr

Vad är ”det normala”? Vad ingår i detta mångtydiga och inflytelserika begrepp, och hur skapas och återskapas det?

Den moderna plastikkirurgin ger oss möjlighet att modifiera våra kroppar – bota skador och rätta till brister. Denna möjlighet kan också uppfattas som ett krav och ett hot, och medicinens dubbla roll som frälsare och förtryckare går som en röd tråd genom boken. Var går gränsen mellan sjukvård och skönhetsvård, mellan normalt och idealt? Vad vill patienterna ha, och vad erbjuder kirurgerna?

Kerstin Sandell har fältarbetat på kliniker som utför bröstrekonstruktioner efter bröstcancer, bröstreduktioner, och behandling av brännskador. Ett rikt empiriskt material, som bygger på observationer, medicinsk facklitteratur och intervjuer av patienter och vårdpersonal, ställer hon mot teoretiska begrepp som ”medikalisering” och ”den manliga blicken”, och detta möte resulterar i en insiktsfull diskussion av begreppet normalitet, sett mot bakgrund av feministiskt inspirerade analyser av plastikkirurgisk praktik.