Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 3

Utgivningsår
2014
ISBN
9789179242664
Sidor
114

130 kr

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen.

Samtliga artiklar i detta nummer finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Beständig länk, DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.3.

För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan. Numret kommer även att släppas som e-bok anpassad till läsplattor (ISBN: 9789179242657).

I detta nummer:

Lars Harrysson & Erika Werner, ”Bland vita, svarta och grå ’svanar’ i det reformerade svenska pensionssystemet”

Stefan Svallfors, ”Politik som organiserad kamp – nya spelare och nya spelregler i Sverige”

Göran Therborn, ”Klass i det tjugoförsta århundradet”

Göran Therborn, ”Nya massor? Motståndets sociala grundvalar”