Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 13

Utgivningsår
2021
ISBN
9789179243586
Sidor
168

145 kr

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys samlar samhällsvetenskaplig och historisk forskning från Sverige och världen.

Samtliga artiklar i detta nummer finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Beständig länk, https://doi.org/10.13068/2000-6217.13.

För dem som hellre vill läsa mellan två pärmar tillhandahåller vi den här tryckta utgåvan.

I detta nummer:

Redaktionen, ”Inbjudan till dialog och diskussion om klass”
Mikael Stigendal, ”Värdet av ett klassbegrepp”
Marcus Lauri & Paulina de los Reyes, ”Vad hände sen? Våld, trygghet och tankar om en annan framtid efter oroligheterna i Husby 2013”
Klas Åmark, ”Den socialdemokratiska samhällsordningen”
Antonio Gramsci, ”Två anteckningar ur ’Amerikanism och fordism’”

Kommentarer:
Anders Stephanson, ”En sorts bildningsroman”
Bo Rothstein, ”Avvecklingens politiska logik. Brittiska gruvor och svenska varv”
Christian Andersson, ”Nordafrika efter de folkliga revolterna – tillbaka till ordningen!”

Recensioner:
Sarah Schulman, ”Förlorarnas lott”
Anders Björnsson, ”Ubåtskrigets magnum opus?”
Jonny Hjelm, ”Tegelsten nummer två”