Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 96–97

Utgivningsår
2007

50 kr

Collini, Stefan, ”Marxism och form”

Davis, Mike, ”Förord till nya upplagan av Los Angeles. Utgrävning av framtiden” (Här hittar du själva boken, beställer du den av oss får du det här numret på köpet!)

Kings, Lisa, ”Social exkludering i Stockholm och den områdesavgränsade strategin för remobilisering”

Lindgren, Lena, ”L-ordets återkomst. Liberalismen som ’vision’ eller ’virus'”

Lindström, Jonas, ”Södertälje – spänningar i Storstadssatsningens kölvatten”