Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 94–95

Utgivningsår
2005

50 kr

Edebalk, Per Gunnar, ”Bismarck och Beveridge – om socialpolitiska modeller och deras tillkomst”

G, M, ”Den sanne Marx”

Rothstein, Bo, ”Det moderna patriarkatet – den kausala mekanismen”

Sjölander, Jonas, ”Solidaritet med förhinder. Svenska Metall i Colombia under 1970- och 1980-talen”