Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 92

Utgivningsår
2004

50 kr

Bell, David, ”Plats och rum som politisk ideologi på 1930-talet. Stadsmiljön i södra Wales gruvsamhällen i romaner av Lewis Jones, Jack Jones och Gwyn Thomas”

Nyberg, Lennart, ”Arbetarkultur, populärkultur, masskultur. Om brittisk arbetarkulturforskning”

Paul, Ronald, ”’Förmågor i förbindelse’. Jack Common, George Orwell och arbetarklassen”

Porter, Gerald, ”Från individ till kollektiv. Yrkesvisor och fackföreningssånger i 1800-talets byggnadsindustri”