Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 91

Utgivningsår
2004

50 kr

Davis, Mike, ”Förord till Slakthuset och skyskrapan” (här hittar du boken)

Lindgren, Lena, ”Två konferenser: Paris och Lund”

Papakostas, Apostolis, ”Civilsamhällets rationaliseringar”

Stranne, Staffan, ”Donald Sassoons Hundra år av socialism”

Åmark, Klas, ”Trygghet och tvång – två teman i aktuell nordisk välfärdsstatshistorisk forskning”