Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 9–10

Utgivningsår
1976

50 kr

Dahlkvist (numera Lindberg), Mats, ”Samhälle och stat i Eduard Bernsteins revision av marxismen”

Dokument, ”SKP 1924: Hur man förbereder en partisprängning”

Jungen, Rune, ”Vävarstad i uppror: Spontan och organiserad arbetarrörelse i Borås 1900–02”

Olofsson, Lars, ”Det kommunistiska genombrottet i Grov 36 1934”

Therborn, Göran, ”Marx, Engels och den historiska materialismens uppkomst”