Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 88–89

Utgivningsår
2003

50 kr

Johansson, Mats, ”Paternalism och strejker. En jämförelse mellan sågverken i Båtskärsnäs och Karlsborg i början av 1900-talet”

Jonsson, Stefan, ”Utopins framtid. En konferensrapport”

Linderborg, Åsa, ”Per Nyström som vetenskapsman och rörelseintellektuell”

Schmidt, Werner, ”Formeringen av det kalla krigets svenska front. En kommentar till Säkerhetstjänstkommissionens betänkande”