Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 84

Utgivningsår
2001

50 kr

Andersson, Nils, ”Althusser: filosofi – historia – politik”

Schmidt, Werner, ”Fordismen och det kalla krigets antikommunism”