Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 81

Utgivningsår
2000

50 kr

Edebalk, Per Gunnar & Olofsson, Jonas, ”Intressemixen bakom den svenska sjukförsäkringen 1945–1970”

Ekdahl, Lars, ”Industriell och ekonomisk demokrati? Nytt perspektiv på arbetarrörelsens efterkrigstida planhushållningssträvanden”