Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 80

Utgivningsår
2000

50 kr

Harrysson, Lars, ”Tjänstepensionering före ATP: Framväxten och innebörden av oantastbara pensioner för anställda i enskild tjänst”

Schmidt, Werner, ”Om Henrik Bachners Återkomsten och om den antimarxska vetenskapens elände”