Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 79

Utgivningsår
2000

50 kr

Edman, Johan, ”’På grund av sitt alkoholmissbruk och omoraliska leverne …’ Lag och norm inom anstaltsvården av alkoholmissbrukande kvinnor 1940–58”

Rothstein, Bo, ”Det sociala kapitalet i den socialdemokratiska staten. Den svenska modellen och det civila samhället”