Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 77–78

Utgivningsår
1999

50 kr

Johansson, Peter, ”Sjukförsäkring bortom sjukkasserörelsen? Sjukförsäkringens institutionella gränser i frågan om frivillig eller obligatorisk sjukförsäkring 1891–1931”

Åmark, Klas, ”Inkomsttrygghet i Norge och Sverige. Klass, arbetarrörelse och välfärdspolitik 1930–1970”