Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 75–76

Utgivningsår
1999

50 kr

Antman, Peter, ”Möllers andra agenda – om offentliga tjänster och socialisering”

Benner, Mats, ”Arbete – trygghet – utveckling: arbetarrörelsen och näringspolitiken under efterkrigstiden”