Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 73–74

Utgivningsår
1998

50 kr

Berman, Marshall, ”Inga bojor mer”

Davis, Mike, ”Las Vegas tar efter Los Angeles. Hypertillväxtens sju dödssynder”

Hjelm, Jonny, ”Från felfinnare till medarbetare. Förslagsverksamhet i Sverige, Japan och Nordamerika under 1900-talet”

Stenlås, Niklas, ”Samtiden och historien”

Svenning, Olle; Svegfors, Mats; Hedvall, Barbro; m.fl., ”Den inre kretsen – kommentarer och recensioner”

Wacquant, Loïc, ”Los Angeles. Laboratorium för polarisering”