Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 72

Utgivningsår
1998

50 kr

Berge, Anders, ”Pensions-separatismen. Frågan om den svenska folkpensionens karaktär 1913–1935”

Thörnqvist, Christer, ”Hur trivialiteter blir ideologi. Vilda strejker i Arbetsdomstolen under 20 år”