Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 71

Utgivningsår
1997

50 kr

Bergman, Paavo, ”’Blev som en jävla anda där.’ Om oväntade arbetsformer under nedläggningshot”

Forsberg, Pia, ”Välfärd, arbetsmarknad och korporativa institutioner. En studie av Trygghetsrådet SAF-PTK”

Nyberg, Lennart, ”Rashygien och välfärdspolitik – de ideologiska rötterna”