Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 7–8

Utgivningsår
1975

50 kr

Andrae, Carl-Göran, ”Proletära organisationsformer 1917”

Lukács, Georg, ”Kritik av Robert Michels”

Michels, Robert, ”Organisationens oligarkiska tendenser”

Olofsson, Gunnar, ”Robert Michels och teorin om arbetarorganisationernas byråkratisering”

Olsson (numera Hort), Sven E, ”Hamnarbetarna och Transportarbetareförbundet 1897–1972”

Söderfeldt, Björn, ”De fyra demokratiska partierna och den frånvarande arbetarklassen”