Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 69–70

Utgivningsår
1997

50 kr

Björnsson, Anders, ”Att se något efter sig (Kommentar till Tomas Forsers bok om Per Nyström)”

Dunér, Mårten, ”Grannskapet och dess familjer”

Edebalk, Per Gunnar, ”Socialförsäkringen och den svenska välfärdsstatens framväxt – om socialpolitik på 1910-talet”

Kjellberg, Anders, ”Facklig anslutning och arbetslivsrelationer – internationell konvergens eller divergens?”

Odén, Birgitta, ”Historikern som formade historien (Kommentar till Tomas Forsers bok om Per Nyström)”