Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 67–68

Utgivningsår
1996

50 kr

Mann, Michael, ”Varför har de europeiska arbetarrörelserna utvecklats så olika?”

Papakostas, Apostolis, ”Tid, sociala rum och arbetarrörelsens framväxt. En jämförelse mellan Sverige och Grekland”

Svenning, Olle, ”Svar till Conny Svenning”