Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 66

Utgivningsår
1996

50 kr

Cohen, Stephen F, ”Att bevaras för evigt. Nytt material om Bucharin”

Jonsson, Stefan, ”Mellan marxism och positivism. Anteckningar om Stellan Arvidson och den marxistiska litteraturforskningens början i Sverige”

Nyberg, Lennart, ”Bengt Lidforss i sin samtid och inför eftervärlden”

Svenning, Conny, ”Rötter, lojaliteter och perspektiv. Funderingar kring Olle Svennings bok”

Therborn, Göran, ”1900-talets självbiografi. Om E.J. Hobsbawms Age of Extremes

Tilly, Charles, ”Rich Göran’s Almanac”