Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 61–62

Utgivningsår
1994

50 kr

Andersson, Torbjörn, ”Från folkfotboll till superliga”

Billing, Peter; Peterson, Tomas & Stigendal, Mikael, ”Malmö FF mellan folkrörelse och professionalism”

Franzén, Mats, ”Sporten, ungdomen och folkhemmets födelse”