Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 60

Utgivningsår
1994

50 kr

Johnson, Douglas, ”Louis Althusser 1918–1990”

Jonsson, Stefan, ”Arnold Ljungdals marxism”

Therborn, Göran, ”Modernitetens dialektik”