Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 58–59

Utgivningsår
1993

50 kr

Adorno, Theodor W, ”Flaskpost”

Olofsson, Gunnar, ”Det svenska pensionssystemet 1913–1993: historia, struktur och konflikter”

Olsson (numera Hort), Sven E, ”Adolf Hedin och det nyliberala ursprunget till den socialliberala välfärdspolitiken i Sverige”