Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 56–57

Utgivningsår
1993

50 kr

Berggren, Christian, ”Mästarprestationer eller mardrömsfabriker – Volvos monteringsfabriker i Uddevalla och Kalmar”

Forser, Tomas, ”Per Nyström in memoriam”

Jonsson, Stefan, ”Per Nyström och radikalismens dilemma”