Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 55

Utgivningsår
1992

50 kr

Bergman, Paavo, ”Inte bara arbetsdelning – om samverkan i arbetsprocessen”

Hobsbawm, Eric, ”Massproducerade traditioner”