Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 53–54

Utgivningsår
1992

50 kr

Benner, Mats, ”Demokrati och effektivitet i arbetslivet”

De Rungs, Ulysse, ”Austromarxismen och den nationella frågan”

Pontusson, Jonas & Swenson, Peter, ”Varför har arbetsgivarna övergivit den svenska modellen?”