Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 51–52

Utgivningsår
1992

50 kr

Rothstein, Bo, ”Politiska institutioner och arbetarklassens makt”

Schröder, Lena, ”Ungdomsarbetslöshet och offentliga arbeten på 1930-talet”

Åmark, Klas, ”Politik eller marknad – om maktförhållanden i Sverige under 1900-talet”