Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 50

Utgivningsår
1991

50 kr

Baldwin, Peter, ”Hur socialistisk är den solidariska socialpolitiken?”

Olsson (numera Hort), Sven E, ”Arbetarnas makt och 1946 års pensionsreform”

Sandin, Gunnar, ”Att växla godsvagnar i Göteborg”

Wennemo, Irene, ”Arbetarrörelsen och befolkningsfrågan”