Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 5

Utgivningsår
1974

50 kr

Elgemyr, Göran, ”Arbetarfredskongressen i Stockholm 1916”

Hentilä, Seppo, ”Orsaker till reformismens genombrott i svensk socialdemokrati”

Pålbrant, Rolf, ”SKP och den tidiga arbetaridrotten”