Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 48–49

Utgivningsår
1991

50 kr

Franzén, Mats, ”Egensinne och skötsamhet i svensk arbetarkultur”

Horgby, Björn, ”Långa och korta planeringsperspektiv i arbetarkulturen”

Skarin Frykman, Birgitta, ”Arbetarkultur och arbetarkulturforskning”