Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 46–47

Utgivningsår
1990

50 kr

Steen, Lennart, ”Hinke Bergegren: En svensk terrorists politiska liv mellan 1891 och 1908”

Östberg, Kjell, ”Mellan fasa och fascination: Svensk liberalism inför arbetarrörelsen”