Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 45

Utgivningsår
1990

50 kr

Edebalk, Per Gunnar, ”Den svenska arbetslöshetsförsäkringen 1935–54”

Florén, Anders, ”Förindustriella arbetskonflikter”

Isacson, Maths, ”Arbetsplatsen som social arena”

Svallfors, Stefan, ”Marknadsekonomi och marknadsapologeter”