Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 41–42

Utgivningsår
1989

50 kr

Branting, Hjalmar, ”Kungajubiléet 1889”

Lindqvist, Rafael, ”Den svenska sjukförsäkringens tillkomst”

Nairn, Tom, ”Storbritannien och dess monarker”

Nyberg, Lennart, ”Goda bostäder åt alla”

Therborn, Göran, ”Arbetarrörelsen och välfärdsstaten”